Utgivarsida
Office Talk internationality_benny_.jpg

Utgivarsida

SKIDATA GmbH

Untersbergstraße 40
A–5083 Grödig/Salzburg

Tel: +43 6246 888-0
Fax: +43 6246 888-7
Internet: www.skidata.com
E-post: info@skidata.com
Online Marketing Management: Katharina Rothbucher

Bolagsform: privata aktiebolag
Organisationsnummer:
FN 59669 z

Revisionsdomstol: Landesgericht Salzburg
Momsreg.-nr:
ATU34880607
DVR-nr:
0343013
Kammartillhörighet:
<strong/> Wirtschaftskammer Salzburg

Bildades år: 1977
Affärsområde:
<strong/>

  • Tillträdes- och besökarhantering
  • Systemstyrning
  • Övervakning och underhåll
  • Kostnadskontroll
  • Administration
  • Services

för skidområden, parkeringsanläggningar, shoppingcenter, stora flygplatser, städer, sportstadion, mässor, nöjesparker osv.

Marknadsnärvaro: global

Upphovsrätt
Allt innehåll på den här webbplatsen med allt dess material (texter, bilder, logotyper, videor o.s.v.) samt allt annat material som tillhandahålls för hämtning omfattas av skyddet från upphovs- , varumärkes-, patenträtten och/eller andra immateriella rättigheter. All obehörig användning av tillhandahållet material kan strida mot dessa rättigheter och klausulen om tillåten användning av webbplatsen (se nedan).

Tillåten användning av webbplatsen
Det är endast tillåtet att använda den här webbplatsen och tillhandahållna hämtningar för privat, icke-kommersiellt bruk. All användning, mångfaldigande, ramar, nedladdning, överföring, ändringar, uthyrning, leasing, pantsättning, försäljning, spridning, (under-)licensiering, omvänd kompilering eller vidareutveckling av tillhandahållet innehåll och data för andra syften än personlig, egen, icke-kommersiell information kräver ett föregående skriftligt godkännande från SKIDATA. Undantag gäller ENDAST för journalistverksamhet och för detta kan innehållet i  pressområdet/bilddatabasen användas fritt för redaktionell verksamhet – vi ber i detta fall om en kopia av det journalistiska arbetet resp. en länk till publikationen.

Garanti och ansvar
Informationen på den här webbplatsen har sammanställts med stor omsorg. Vi lämnar dock ingen garanti om aktualiteten, riktigheten eller fullständigheten hos informationen på webbplatsen, detta inbegriper även de tekniska uppgifterna om våra produkter och tjänster. Det kan under tiden ha skett ändringar av produkterna och tjänsterna som presenteras på den här webbplatsen. Fotona på våra produkter kan också visa tillbehör som inte ingår i det aktuella standardutförandet resp. i leveransomfattningen. Materialet som tillhandahålls på den här webbplatsen, samt själva webbplatsen, kan innehålla buggar, störningar, tekniska eller andra fel, felaktigheter eller stavfel, problem eller andra begränsningar. Vi och våra närstående företag tar inte på oss något som helst ansvar för din användning av det tillhandahållna materialet eller själva webbplatsen. Hämtning och användning av tillhandahållna filer sker på webbplatsbesökarens egen risk. Allt ansvar för direkta eller indirekta skador som uppstår härav eller genom ytterligare användning uteslutes. Uteslutandet omfattar även dataförlust och utebliven vinst.

Länkar
Vi ansvarar inte för innehållet på internetsidor som vi hänvisar till med länkar på den här webbplatsen. Vi har inget inflytande på innehållet eller de åsikter som framförs på de länkade webbplatserna. Vi tillhandahåller dessa länkar från tredje part enbart för att underlätta användningen för webbplatsbesökaren och inkluderandet av dessa länkar innebär inte att SKIDATA godkänner eller förordar innehållet på de länkade sidorna. Om du beslutar dig för att lämna SKIDATA-webbplatsen, sker det på egen risk. SKIDATA friskriver sig från all uttryckt eller underförstådd garanti för riktigheten, lagenligheten, skyldigheten eller giltigheten för innehåll på den länkade webbplatsen.

Åtkomstdata
Lösenord och dig tillerkända rättigheter att erhålla material för den här webbplatsen kan inte överlåtas. Du ansvarar för att hemlighålla dina åtkomstdata (kundkontonummer och lösenord). Du ansvarar för all användning av ditt kundkonto, oavsett om användningen faktiskt eller uttryckligen godkänts av dig.

Dataskydd
Information om SKIDATA och dataskydd hittar du här.

Koncept, utformning, programmering och implementering genom SKIDATA.