Dataskydd
Service Team expert-services-hosting-team.jpg

Dataskyddspolicy SKIDATA

SKIDATA GmbH
Dataskyddsförklaring

Här kan du se, hur SKIDATA samlar in, bearbetar och använder dina personrelaterade data. När vi talar om ”data” i den här dataskyddsförklaringen avses dina personrelaterade data.Ansvarig för bearbetningen av dina data är:

SKIDATA Scandinavia AB (nedan kallad ”SKIDATA”)

Årstidsvägen 13

66535 Kil, Schweden

 

Använder du våra online-erbjudanden (exempelvis webbplatsen, nyhetsbreven, online-plattformarna, eRecruiting), ställer du själv de i de aktuella formulären angivna uppgifterna till förfogande. Datan bearbetas principiellt enbart för de syften som är förbundna med den aktuella användningen.


Nyhetsbrev:

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande, om du har gett oss ett sådant. Använd då den uppsägningsmöjlighet som finns i nyhetsbrevet.

Data: För och efternamn, akademisk grad, e-postadress, företag, avdelning, position, geografisk adress, relevanta ämnesområden

Syfte: Sändning av information via företag, produkter, tjänster, arrangemang

Rättslig grund: Avtal, medgivande, legitima intressen (artikel 6 i DSGVO)

 

Utbildningsplattform:

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande, om du har gett oss ett sådant. Använd då den uppsägningsmöjlighet som finns i nyhetsbrevet.

Data: För och efternamn, kön, e-postadress, företag, avdelning, position, land, relevanta ämnesområden

Syfte: Utbildningsorganisation

Rättslig grund: Avtal, medgivande, legitima intressen (artikel 6 i DSGVO - dataskyddslag)

 

eRecruiting:

Du kan ansöka via vårt online-Recruiting-verktyg. Läs i den för ändamålet speciella dataskyddsförklaringen för eRecruiting, som meddelas dig i verktyget under ansökningsprocessen, om hur SKIDATA samlar in, bearbetar och använder dina personrelaterade data i samband med eRecruiting.

Syfte: Hantering och bearbetning av din ansökan, eventuell upptagning i vår evidenslista

Rättslig grund: Medgivande, legitima intressen (artikel 6 i DSGVO - dataskyddslag)

 

Kakor

I våra online-program används kakor. Kakor och textfiler, som innehåller inloggningsinformation, möjliggör en automatisk inloggning i systemet, vilket ger dig utvidgade funktioner (exempelvis krävs det inte flera inmatningar av lösenordet). Kakor sparar bara din inloggningsinformation och kan inte förorsaka några skador på din dator. Du kan själv definiera dina kakors lagringstid i din webbläsare och du kan när som helst radera dem själv.

Syfte: För identifiering som inloggad användare

Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6 i DSGVO - dataskyddslag)

 

Plugin-program för sociala medier

På vår webbplats används plugin-program för sociala medier för att kunna rekommendera och dela artiklar i sociala nätverk, såsom Facebook, Twitter, Xing och LinkedIn. Data överförs till tredje person, först om du klickar på en av de knappar/symboler som visas på webbplatsen. SKIDATA har varken inflytande över eller åtkomst till de kakor som sätts i de sociala nätverken.

 

Marknadsföringskakor

Vi arbetar tillsammans med externa tjänsteföretag som på vårt uppdrag placerar annonser på sina webbplatser.
Syfte: De här tjänsteföretagen använder kakor för att registrera din användning och ditt interagerande med vår webbplats och våra annonser.

Rättslig grund: Medgivande, legitima intressen (artikel 6 i DSGVO - dataskyddslag)

 

Remarketing med Google Adwords

Vi arbetar med Google Adwords-remarketing för att visa besökare på våra webbplatser annonser på tredjepartswebbplatser.
Syfte: Google-kakor används för att undvika en upprepning av visningar, förhindra klickbedrägerier samt identifiera och visa relevanta annonser som refererar till de webbplatser som du har besökt. Google sparar bland annat din webbförfrågan, din IP-adress, typen av webbläsare och vilket språk den är inställd på samt datumet och tiden för din förfrågan. Dessutom placerar Google en eller flera kakor som identifierar din webbläsare entydigt. Google sparar dina data i första hand för att förbättra tjänsterna och av säkerhetsskäl.

Rättslig grund: Medgivande, legitima intressen (artikel 6 i DSGVO - dataskyddslag)

 

Remarketing via Facebook

Vi integrerar en så kallad Custom Audience Pixel (nedan kallad ”Pixel”) som tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nedan kallad ”Facebook”) på våra webbplatser. Pixel registrerar data om användningen av våra webbplatser (exempelvis vilka sidor du har besökt) och förmedlar den i hash-format till Facebook.
Syfte: Datan används för statistik och marknadsföringsändamål. På det sättet kan vi mäta verksamheten på våra marknadsföringskampanjer på Facebook-webbplatserna (Conversion-Tracking) och rikta vår reklam till grupper som skapats av Facebook. Dessutom kan vi visa dig reklam via din Facebook Feed som du eventuellt finner intressant utifrån din webbplatsanvändning. När du använder vår webbplats, efter att du har besökt Facebook, kan vi identifiera dig och koppla informationen till ditt kundkonto, endast om du exempelvis har gjort en beställning.

Rättslig grund: Medgivande, legitima intressen (artikel 6 i DSGVO - dataskyddslag)

 

Google Analytics

På vår webbplats används funktionerna i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics registrerar webbplatsanvändarnas interageranden.

På Googles webbplatser hittar du mer information om dataanvändningen för reklamsyften genom Google samt om inställnings- och invändningsmöjligheter: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (”Så här använder Google uppgifter om din användning av våra partners webbplatser eller appar”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (”Dataanvändning för reklamsyften”), http://www.google.de/settings/ads (”Administrera information som Google använder för att visa reklam för dig”) och http://www.google.com/ads/preferences (”Bestäm vilken reklam som Google ska visa dig”).

 

Är du tvungen att ge oss dina uppgifter?

Tillhandahållandet av dina personrelaterade data är principiellt frivilligt. Vissa uppgifter är emellertid nödvändiga för en korrekt bearbetning genom SKIDATA (exempelvis för hantering av ansökningar eller för utskick av nyhetsbrevet). De uppgifterna är markerade. Tillhandahåller du inte dina uppgifter, kan det hända, att vi inte kan skicka våra nyhetsbrev alternativt inte kan bearbeta din ansökan.

 

Vem får uppgifterna?

Principiellt lämnas dina data endast till de avdelningar och de medarbetare som behöver dem för bearbetning för de aktuella syftena. Får dessutom våra uppdragstagare (IT-tjänsteleverantörer, hosting-företag, marknadsföringsföretag med flera) dina data, har vi med dem slutit ett bearbetningsavtal som ger tillräckliga garantier, för att dina data ska behandlas konfidentiellt och enligt lagen även hos uppdragstagaren.

 

Hur länge lagrar vi dina data?

Har ingen lagringstid angivits vid insamlingen (exempelvis inom ramen för ditt medgivande), raderas dina personrelaterade data, när de inte längre behövs för uppfyllandet av syftet med lagringen, utom om de lagstadgade lagringsplikterna eller de affärsmässiga noggrannhetsplikterna för sparande av data för hävdande, utövande och försvar av juridiskt anspråk motsäger en radering.

Raderas inte datan, anonymiseras den. I det här fallet tas allt personrelaterat bort oåterkalleligt och därmed även tillämpbarheten för dataskyddsrättsliga föreskrifter.

 

Vilka rättigheter har du?

Du kan:

  • Få information om dina personrelaterade data som SKIDATA bearbetat
  • Kräva ändring av felaktiga personrelaterade data
  • Begära radering av de personrelaterade data som SKIDATA bearbetat, under förutsättning att SKIDATAS bearbetning av dina data beror enbart på ditt medgivande
  • Eventuellt även begära en begränsning av bearbetningen av personrelaterade data
  • Begära en överföring av dina personrelaterade data
  • Motsäga dig SKIDATAS bearbetning av personrelaterade data
  • Efter ditt medgivande har du alltid en återkallanderätt gällande de gjorda medgivandena och rätt till information, ändring eller radering av dina data som lagras hos oss.